Canva.com

İnşaat mühendisleri ile ilgili 10 değil, 20 hiç değil, tam tamına 100 tane öğüt sıralanabilir ama sizin için A.Turhan Uyar’ın İnşaata Başlarken kitabında yer alan 10 altın öğütü seçtim.

Keyifli okumalar diliyorum :)

1. İnşaatçılık ZOR bir iştir; bilgi, yetenek(kabiliyet), beceri(maharet), üretkenlik ve çok çalışma ister. Yüklenicilik(müteahhitlik) daha da zordur; ayrıca öngörü(basiret) gerektirir. Yüklenici adaylarının, bu mesleği seçerken kendilerini ve inşaatçılığı çok iyi tanımaları, gerçek kapasiteleri kadar GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve İŞ üstlenmeleri, yükselmek için sabırlı davranmaları uygun olur.

2. Yeterli BİLGİ olmadan, başka girişimlerde olduğu gibi, inşaatçılıkta da başarı sağlanamaz. Yüzeysel bilgiler insanı yanıltır. Doğru ve etkin bilgi edinme eğitimle başlar. Çok okuyarak, inceleyerek, gezip-görerek, uygulama yaparak artırılır. Bu uzun soluklu bir çaba ister. Hayat boyu sürdürülmelidir.

3. Akıl(us), zeka(dirayet) ve bilgelik(hikmet) Allah vergisidir. İnşaatçılarda olması gerekir. Bu yetenekler, gerçekçi, uzun vadeli, çok yönlü düşünülerek değerlendirilebilir. Bu şekilde belirlenen stratejiler, kararlar, plan ve programlar başarı sağlar.

4.Deneyim bilgiyi pekiştirir, karar vermeyi kolaylaştırır. Deneyimi kendi işlerimizi tarafsız gözle irdeleyerek sağlayabiliriz. Ayrıca, başkalarının işlerini ve tutumlarını titiz, kapsamlı inceleyerek de deneyim sahibi olabiliriz.

5. İnşaatçılık pozitif(müspet) bilim mesleğidir. Kehanete yer yoktur. Maceracı, duygusal davranılarak karar alınmaz ,iş yapılmaz; yapılmamalıdır. Tersine tüm değerlendirmeler, kararlar ve uygulamalar YASALARA, ŞARTNAMELERE, STANDARTLARA, HESAPLARA, PROJE ve PLANLARA göre yapılmalıdır.

6. İnşaatçılık ve özellikle YÜKLENİCİLİK, RİSKLİ BİR İŞTİR. Şansa güvenerek risk alınmaz. Riskler çok yönlü araştırılmak, hesaplamak ve sürekli izlenmek koşulu ile üstlenilebilir. Yoksa giderilmesi olanaksız kayıplarla karşılaşılır.


https://www.donanimhaber.com/Yapay-zeka-bu-sefer-de-insaat-sektorunde--95907

Merhaba dostlar, bugün farklı bir konu ile karşınızdayız.

Dünya ekonomisinin devlerinden İnşaat Sektörünün “Yapay Zeka” ve diğer teknolojilere adapte olmakta gerçekten çok geri kaldığını düşünüyorum.

Yıllardır aynı şekilde yapılan uygulamaları bırakmak, yapılan işleri teknolojiyle sentezlemek gözümüzü korkutuyor ve biraz da uzak geliyor. Fakat yapay zekanın kullanımının artması işleri gerçekten çok kolaylaştıracak ve optimizasyon konusunda yardımcı olacaktır. Ve şu anda sektörde de kullanıldığını görmekteyiz.

Yapay Zekanın sektöre etkisi ne olabilir?

1)Maliyet aşımlarını dolaylı olarak değil “DOĞRUDAN” önleyebiliriz.

Neredeyse büyük ölçekli projelerin tamamının, en kaliteli ekip ve ekipmanlara sahip olmasına rağmen öngörülen bütçeyi aştığı görülüyor. …


https://kwhs.wharton.upenn.edu/2016/07/career-spotlight-civil-engineers-protect-health-safety-welfare/

Her meslek sahibi kuşkusuz, yaptığı işte başarılı olmak ister. Ben de öyleyim. Sanırım siz de öylesinizdir.

Ticari işletmelerde başarı için cilt cilt kitaplar, çeşitli yöntemler ve esaslar vardır. Bizim meslekte(şantiyecilik) ise kitaplar yok, okullarda öğretenler yok!

Başarı için denenmiş, kesinleşmiş yöntemler, esaslar yok. Herkes bizzat kendi burnunu sürte sürte bir şeyler öğreniyor.

Kişi hata yapmamayı ve doğru yolları deneyerek öğrenir. Her bir kişinin kendi deneyini yapması ise hem boşuna zaman kaybıdır hem de pahalı bir yöntemdir. Öncekilerin deneyimlerinden yararlanmak bu hususta çok önemlidir.

Genç Mühendislere Öneriler

  • Eğer yönettiğin grup üzerinde bir otorite ve disiplin kurmak istiyorsan öncelikle kıyafetlerine dikkat et. İşte kirlenecek olsa bile..
  • Sabah kıyafeti ve pijama ile kimseye gözükme (Ancak kravat ile de şantiyede…


https://yesilbinalarnedir.wordpress.com/2016/02/02/yesil-binalar-nedir/

Binalar, çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı kapsamlı etkilere sahiptir. Binalar inşaat, kullanım, yenileme, yeniden kullanıma hazırlama ve yıkma işlemleri sırasında enerji, su ve hammaddeleri kullanır, atıklar üretir, kirli gazlar ortaya çıkarır ve nihayetinde çevreyi kirletirler. Bu etkileri gören yetkililer tarafından bu etkileri azaltacak bir kavrama ihtiyaç duyulmuş ve bu kavram ”Sürdürülebilirlik” olarak adlandırılmıştır.

”Geleceğimize zarar vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek” cümlesi “Sürdürülebilirlik” kavramını ve bu kavramla hedeflenenleri kısaca anlatıyor. Peki ya ”Sürdürülebilirlik” uygulamalarına nereden başlamamız gerekiyor? Tahmin etmesi gerçekten çok kolay.. Tabi ki de en temel ihtiyacımız olan ve barınma ihtiyacımızı karşılayan ”BİNALAR”.

Binalar, dünyada enerjinin yaklaşık üçte birini kullanmaktadır. Yeşil…


Merhaba dostlar, bugün biraz değişik bir konudan bahsedeceğiz.

Ülkemizin ekonomik durumu ve “Yeni Mezun Sendromu

İstatistikleri gördüğümüzde içimiz kararıyor, ekonomiyi görünce yurt dışına kaçmak istiyor, mezun olunca hemen “Yüksek Lisans” biletini alıp işsizlik sürecimizde içimizi rahatlatmak istiyor olabiliriz.

Bir iki sene sonra her şey değişeceğini, pandemi bitince piyasanın açılacağını umut ederekten hayatımıza devam ediyoruz.

Peki kendimize bir soru soralım :

Ekonomide olan gelişmeleri ne kadar takip ediyorum?

Eğer takip ediyorsam bu değişken piyasa durumlarında stratejim nedir?

Olumsuz durumlar ve kötü yorumlar beni çalışmam hususunda kamçılıyor mu?

Yoksa gözümü kapatıp, hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyorum?

Yoksa ben bir Polyanna mıyım…


Merhaba dostlar, bu yazımda 21.Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı olan YetGen’in ilk günü benim için nasıl geçti, neler hissettim sizlere biraz bunlardan bahsedeceğim.

“Öğrenmeye Sınırsız Özgürlük” mottosuyla kurulmuş bir üniversite(MEF Üniversitesi), benim gibi öğrenmesine zincirler vurulmuş bir gencin gözünü tekrar hayata açtı.

Ne demişti “Oğuz Atay” Beni hemen anlamalısın, çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.

Evet ben de yaşarken anlaşılmaya mecburdum ama bir başkası tarafından değil... Kendim kendimi anlamam gerekiyormuş meğer.

Açıkçası “Ben” kimdim? Bunu bilmiyordum…

Daha ilk günden bu sorulara cevap bulmaya başladım…

Öncelikle ben Halil.İnşaat Mühendisiyim.YetGen’le tanışmadan önce hem yüksek…


Nöropazarlama (Neuromarketing), insan beynindeki satın alma algısını baştan sona inceleyerek ortaya çıkan sonuçlardan bir pazarlama stratejisi geliştirme tekniğine denir. Bu tekniğini daha geniş şekilde ele alacak olursak tüketici davranışlarını anlamaya, bu davranışların oluşmasındaki psikolojik ya da sosyal nedenleri araştırmaya, reklamcılar ve hedef kitleye en uygun satın alma koşullarını keşfetmeye, tüm bunların oluşumunda tüketici yani hedef kitlesinin hangi davranışla, hangi düşünceyle hareket ettiğini araştırmaya yönelik yapılan çalışmalar şeklinde de ifade edebiliriz.

Pazarlama ve iletişim alanında 2000’li yılların en önemli inovasyonu Nöropazarlama’dır. Nedeni de aslında çok basittir.

Sanayileşme devriminin başlamasının ardından 1900’lerin başından itibaren sistematik pazarlama süreçleri doğmuş ve pazarlama bir ihtiyaç…

Halil Enes Özdemir

Bütün mümkünlerin kıyısında… Arada bir de buralarda

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store